ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN BORKOWSCY SP. J.

Łączna suma pozyskanych dotacji: 4 649 850,00 zł

Podczas pracy nad dokumentacją firma EUROLIDER wykazała się nie tylko ogromną wiedzą merytoryczną w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych ale także tematyki projektu tj. technologii obróbki metali. Konsultanci zaangażowani w projekt byli kreatywni, elastyczni oraz w pełni zorganizowani, dzięki czemu dokumentacja została przygotowana rzetelnie w wyznaczonym terminie.

Janusz Borkowski

Właściciel

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania wielkogabarytowych kół zębatych oraz przekładni planetarnych z powłoką grafenową

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3 931 650,00 zł

Wdrożenie nowej technologii możliwością poszerzenia oferty Wnioskodawcy o innowacyjne produkty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

298 200,00 zł

Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej kolejnym krokiem rozwoju Wnioskodawcy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

420 000,00 zł